prepensioen

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Arbeids duur

Nederlanders worden ten aanzien van het buitenland te duur. Veel bedrijven willen de concurrentie verminderen door meer dagen per jaar te werken.

Belasting aftrek

Vervroegd penioen vanaf 2006 niet meer aftrekbaar

Basis verzekering Ziektekosten

Met de link hieronder kunt u de gevolgen duidelijk bekijken

Collectief een ziektenkosten verzekering afsluiten

U bent vanaf januari 2006 zelf verantwoordelijk om een ziektekostenverzekering af te sluiten

Gevolg pensioenpremie 2006

Premies vroegpensioen niet meer aftrekbaar voor belasting

Regeling Levensloop

Met de levensloopregeling kunnen medewerkers een deel van hun brutosalaris tegen gunstige fiscale voorwaarden sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren

Media

Aangezien de media veel aandacht aan de veranderingen besteden en daardoor wellicht onzekerheid creeren, hebben wij besloten u te informeren over wat de veranderingen kunnen betekenen.

Vroeg pensioen

Voor de medewerkers die op 31 december 2004, 55 jaar of ouder zijn geldt een overgangsregeling. Voor hen blijven de fiscale regels grotendeels ongewijzigd

Berekening Pensioen Premie

Laat U gratis adviseren:

Vroegpensioen

Het nieuwe stelsel wat per 1 januari 2006 ingaat zal vervroegd pensien eigenlijk onmogelijk maken

Zorg verzekering

Met ingang van 1 januari 2006 wordt er een zorgverzekering voor alle Nederlanders ingevoerd.

Zorg toeslag

Afhankelijk van je inkomen kunnen mensen met in aanmerking komen voor een zorgtoeslag. Via de belastingdienst krijgen zij dan een deel van de premie voor de basisverzekering ziektekosten vergoed

Door Jan Docter i.s.m prepensioen.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 10 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?